MIN VISION!

Välkommen till Ergo Innovations blogg. Eva Jangdin heter jag och är ägare till denna hemsida och innovatör av varumärkesskyddade  EOS-kompassen   (Ergonomiskt Observation System) för marknads och produktutveckling.

I många år har jag träffat människor med belastningsbesvär som uppkommit på deras arbetsplats och som orsakat både dem och deras arbetsgivare mycket tråkigheter .Genom ergonomi utbildningar i tex arbetsteknik, ergonomiska riskbedömningar för arbetsgivaren , coaching i rehabilitering etc har jag kunnat hjälpa dessa människor en bit på väg för minskade belastningsbesvären i arbetet, men jag har ändå sett vissa återkommande trender och det är att produkter som används ibland har felaktig ergonomisk konstruktion………..

Det går helt enkelt inte praktiskt och funktionell att arbeta med vissa produkter ergonomiskt och det vill jag förändra…… Ta tex när datorernas användning ökade frekvent och styrdonet mus placerats till höger bredvid standard lösningen ett ”separat tangentbord med numeriskt fast höger del” och som orsakat musarm för tusentals högerhänta personer ! Tänk om konstruktörerna hade kunnat lite mer om belastningsbesvär och ergonomi?!

Därför brinner jag nu som ergonom/leg.sjukgymnast för att få berätta mer om EOS – metoden för fler kunder och ge slutanvändarna av produkter som behöver utvecklas mer ergonomiskt, ett kvalificerat språkrör som bedömer de ergonomiska kriterierna i produktutvecklingen…….

 

Jag ser fram emot många nya och nyfikna kundkontakt om ni är intresserade av EOS – metoden och vill ha en ergonomisk produktutveckling hos er…….

 

Välkomna Eva