Våren 2012

Ergo Innovation har beviljats innovations stöd av Almi för att nå ut till nya marknader med EOS-metoden.

Industriföretag , konsultföretag och kompetensutvecklare med fokus på produktutveckling , kommer få mer information och upplysning om hur EOS -metoden stärker produkter ergonomiskt .