Nordisk Ergonomi Konferens 2012

EOS metoden ställde ut på NES 2012 i Saltsjöbaden där 300 deltagare från 25 olika länder deltog runt forskning inom ergonomi. Ergonomerna var ense om att tydligare krav bör ställas på Produktutvecklare runt ergonomiska produkter för att minska ohälsa.