Ergonomisk Produktutveckling på punktsvetsmaskin med C-tång

Under våren 2016 har ett företag som arbetar med riktbänkar och svetsmaskiner med tillbehör beställt EOS kompassen. Svetsmaskinen som skall utvecklas ergonomiskt är en punktsvets , som används på karosseri verkstäder vid reparationer av bilar. Det har blivit flertal besök på verkstäder för Ergonomeva för att träffa slutanvändare. Arbetsrörelser har videofilmats , analyserats  och användarna har intervjuats för att samla in fakta . Bedömningen och slutrapporten har nu överlämnas till företaget på var belastningarna är som störst och som  ger företaget vägledning inom produktutveckling på rangordnade funktionskrav och som nu matchas hur produktens egenskaper bör förbättras.