Bakgrund om Ergo Innovation Sweden AB

Eva Jangdin har över 20 års erfarenhet som ergonom/leg.sjukgymnast och Certifierad Europa Ergonom och har levererat ergonomiska riskbedömningar i olika arbetsmiljöer, ergonomi utbildningar, ergonomi coachning och medverkat i projekt där kunden önskat ergonomisk specialist kompetens .

Som behandlande leg.sjukgymnast/fysioterapeut under 90 talet utvecklade Eva kunskap om belastningsskadors uppkomst som hon sedan vidareutvecklade när hon utbildade sig till ergonom/leg.sjukgymnast , syn ergonom etc . Drivkraften är att förebygga belastningsskador i arbetslivet .Innovationen och metoden EOS har vuxit fram och sedan testats under senare år inom ergonomisk produktutveckling .

 

Det räcker inte att en produkt betraktas som användarvänliga den kan fortfarande ge belastningsbesvär/skador . Slutanvändare/tekniska konstruktörer/ingenjörer eller industridesigner klarar inte själva att bedöma om en produkt är ergonomisk utan kunskap om belastningsskadors uppkomst , anatomi och fysiologi, potentiella ergonomiska risker och kunskaper om arbetsmiljöregler .Det vore så mycket bättre om samarbetet också sker med ergonom/leg.fysioterapeut med kompetens på ett strukturerat sätt inom produktutveckling för att motverka belastningsbesvär i användandet av produkten mes höga krav på god ergonomi. Metoden EOS har utvecklats och testats ute hos samarbetspartnern Arbeskos kunder där ERGONOMEVA verkat som ergonom sedan 2009, först som enskild firma och därefter som Ergo Innovation Sweden AB sedan 2011. EOS metoden är nu redo att nå ut till fler potentiella slutkunder och samarbetspartner för en strukturerad ergonomisk produktutveckling. Se produktblad på EOS.

Med EOS rangordnas ergonomiska framgångsfaktorer i din produkt. Produkten riskbedöms och utvecklingen leder till att ni som produktleverantör säkerställer i möjligaste mån att ni gjort det ni kan, för att inte slutanvändaren skall behöva få onödiga belastningsbesvär. Sedan är det upp till användaren dvs er kund hur produkten används rätt!