Ergonomiskt Observations System

En metod för marknad och produktutveckling!

EOS ökar konkurrenskraften och stärker produktutvecklingen i ditt företag.

EOS hjälper till att hitta saknade eller bristande produktegenskaper då användaren riskerar att drabbas av belastningsbesvär.

Ergonomiska funktionskrav tas fram utifrån analys av arbetsrörelserna, bedömning sker av risknivå på belastade kroppsdelar. De ergonomiska funktionskraven rangordnas och kopplas till produktegenskaperna vilka är viktiga för målgruppen och som i sin tur är framgångsfaktorer i produkten. EOS startar med en nulägesanalys tillsammans med marknad/försäljning av befintliga produktegenskaper och kundnyttor. Produkten definieras därefter ergonomiskt. Öka kundnyttan och lönsamheten genom att minska belastningsbesvären hos era kunder!

Ladda hem EOS produktblad här.