EOS Destination

Ergonomen kontrollerar vid destinationsfasen att ergonomiska rangordnade kriterier bibehållits, innan serietillverkningen av produkten startar. Produkten når slutmålet och den varumärkesskyddade symbolen EOS -kompassen tilldelas produkten.

Den nya produkten har tydligt genomgått en ergonomisk riskbedömning enligt en strukturerad metod, där specialist gjort bedömningen utifrån regelverk och föreskrifter inom svensk arbetsmiljö .