EOS Kompass

Sker initialt för att göra en grundlig ergonomisk kartläggning av arbetsrörelserna då produkten används. Kartläggningen sker med videofilmsobservation, skattnings formulär om belastningsbesvär och  intervjuer. Bedömning sker utifrån belastningsergonomiföreskrifter.

EOS-kompassen pekar således ut riktningen hur produkten skall utvecklas ergonomiskt för att slutanvändaren  skall minimera risken för belastningsskador.

Hela EOS-kompassen resulterar i återkoppling och rapport på framgångsfaktorer i ergonomiutvecklingen.