EOS Navigation

Utvecklingsprocessen löper sedan vidare i navigationsfasen där ergonomen finns med under utvecklingsprojektets gång vid behov. Detta för att kvalitetssäkra att inte ergonomiska kriterier inom produktutvecklingen försvinner.

EOS-navigationsfas är också en förutsättning för att produkten skall nå EOS- destinationsfas.

Prototyper , testningar och inhämtande av observationer och fakta äger rum och återkopplas under projektets gång.