Kundsegment exempel

Produkttillverkande företag (ex handverktyg, truckar ,svetsmaskiner, lyfthjälpmedel osv)

Företag som säljer personligt skydd

Företag med tillverkning av medicinsk utrustning som kräver god ergonomi

Konsultföretag som erbjuder tjänster inom produktutveckling

Industridesigner , produktansvariga , projektledare , utvecklingsingenjörer , marknadschefer , VD

 

Som slutkund och inköpare skall du bland annat ställa dessa frågor :

1. Är denna produkt riskbedömd ergonomiskt?
2. Kan denna produkt ge ohälsa eller belastningsbesvär?
3. Vilka metoder används i produktutvecklingen?
4. Vilka kompetenser finns med i produktutvecklingens olika steg?
5. Hur kom ni fram till att produkten skulle se ut som den gör?
6. Finns en tydlig beskrivning hur denna produkt skall användas ergonomiskt i användarmanualen?