Referenser

Ergo Innovation har utfört EOS -kompassen på Arbeskos nya  brandstövel. 

Brandstövelns ergonomiska funktionskrav har specificerats och rangordnats för

att tillgodose målgruppen , och ge minskad risk för belastningsbesvär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergo Innovation har genomfört EOS – kompassen på yrkesskor inom vården hos Arbesko. Under operation studerades och videofilmades operationspersonalens arbetsställningar och skodon.Därefter genomfördes intervjuer och enkäter ifylldes om belastningsbesvär och skoegenskaper.De ergonomiska funktionskraven på yrkesskorna rangordnades , och produktegenskaperna som var prioriterande lyftes fram . En tydlig ergonomisk riskbedömning är nu framtagen , där kriterier specificerats för att kunna vidareutveckla yrkesskor i vården.
 

 

 

 

 

 

 

Massagebrädan Lotus har Ergo Innovation Sweden AB varit med och testat ergonomiskt. För den som blir masserad har massagebrädan en bra ergonomisk utformning. Nacken hålls i neutralposition med pannan vilande mot kudden på brädan för att nackmuskulaturen skall kunna slappna av.Armarna placeras längs med överkroppen och händerna kan med fördel stickas in under höfterna för att  skulderbladsmuskulaturen skall kunna slappna av.
 

Se referens www.massagebradan.se

 

 

 

 

 

 

 

Under början av 2000-talet deltog Eva Jangdin ergonom/leg.sjukgymnast i fler ergonomi projekt på olika stora företag. På Volvo CE i Hallsberg genomfördes bla ett projekt att ta fram kravspecifikation på pneumatiska skruvdragare där Eva bland annat bidrog med ergonomiska krav kriterier som sedan ingick i specifikationen vid val av handverktygs leverantör.